bulldogsolutions

การคุ้มครองลิขสิทธิ์

การคุ้มครองลิขสิทธิ์

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ bulldogsolutions ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ, กราฟิก, โลโก้, ไอคอนปุ่ม, รูปภาพ, คลิปเสียง, ดาวน์โหลดดิจิทัล และข้อมูลอื่นๆ ล้วนเป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ bulldogsolutions แต่เพียงผู้เดียว

 

ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก, ทำซ้ำ, แจกจ่าย, หรือใช้เนื้อหาใดๆ จากทางเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และอาจถูกดำเนินการตามกฎหมาย สำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถใช้งานเนื้อหาในเว็บของเราได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการร่วมสนุก

 

การใช้งานเนื้อหาในเว็บไซต์ bulldogsolutions เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก bulldogsolutions จะถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขทั้งสิ้น ทางเว็บนั้นยอมรับและเคารพลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามที่อาจปรากฏในเว็บไซต์

 

หรือถ้าหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม กรุณาติดต่อเราเพื่อให้เราสามารถดำเนินการอย่างเหมาะสม หากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในบริการของเว็บไซต์ bulldogsolutions เรามีนโยบายที่จะดำเนินการลบเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ออก รวมถึงจะมีการดำเนินการทางกฎหมาย หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ติดต่อได้ที่ contact@bulldogsolutions